Japon-mots-n23


水。空。海、、、色の深さを感じました。青。藍。紫。 好きな色です。/ Eau. Ciel. J'ai senti la profondeur de la mer / Water. Sky. I felt the depth of the sea

///JP/// 水。空。海、、、色の深さを感じました。青。藍。紫。 好きな色です。
///FR/// Eau. Ciel… J’ai senti la profondeur de la mer.
///EN/// Water. Sky… I felt the depth of the sea.